Nákupný košík
0 položiek
Výrobcovia

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Lenka Zátorská, OBUV JANEL

so sídlom Horný Vadičov 559 ,023 45

prevádzka : Belanského 2724, 024 01 Kysucké Nové Mesto

IČO 34767444

IČ - DPH : SK1021239472

ďalej len „Obuv Janel “ alebo tiež "predávajúci"

1) Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Obuv Janel, prevádzkovanom na internetovej adrese http://www.obuvjanel.sk (ďalej len "internetový obchod"), a uplatňujú sa výlučne u zmlúv uzavretých cez tento internetový obchod.

2) Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Obuvi Janel, ako predávajúceho na strane jednej, a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) alebo podnikateľa, ako „kupujúceho“ na strane druhej.

3) Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

Registrácia zákazníka a prihlásenie

Registrácia slúži k zvýšeniu pohodlia pri nakupovaní. Spočíva v zadaní Vašich údajov - mena, adresy a hesla. Medzi povinné údaje ďalej patrí aj kontaktný telefón či emailová adresa na spätné potvrdenie objednávky.

Všetky poskytnuté údaje sú samozrejme dobre chránené. Nebudú poskytnuté tretej strane viz. Ochrana osobných údajov.

Samotná registrácia Vás k ničomu nezaväzuje, to znamená, že vložené údaje sa využijú iba pri vyplnení a odoslaní objednávky. Po odoslaní objednávky obdrží zákazník kópiu svojej objednávky na e-mail. adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Tovar, ktorý máme na sklade expedujeme do 7 dní a dodanie tovaru závisí od prepravcu, ktorého si zákazník zvolil. Tovar sa predáva aj v našej predajni, preto sa môže stať, že tovar už bude predaný, ale budeme sa snažiť pravidelne stránky aktualizovať.

Tovar si môžete vybrať a objednať cez náš internetový obchod, zaplatiť prostredníctvom dobierky alebo vyzdvihnúť priamo u nás v sklade na adrese: OBUV JANEL, ul. Belanského 2724, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Objednávky:

Všetky objednávky v našom internetovom obchodíku považujeme za záväzné.

Platba za tovar:

Dobierkou alebo hotovosťou v predajni.

Spôsob  dodania:

Tovar bude doručený na adresu uvedenú v objednávke alebo pri registrácii, preto je potrebné vyplniť všetky povinné údaje, vrátane telefónneho čísla a e-mailu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou, alebo kuriérskou službou, a taktiež za poškodenie tovaru pri preprave.

Podľa toho, ako sa rozhodnete objednaný tovar zaplatiť Vám bude balík poslaný na Vašu adresu.

Poštovné a balné je 3,50€ paušálne pre všetky zásielky bez rozdielu.

Pri objednávke nad 60,00 € vr. je poštovné a balné zdarma.

Reklamácie

Prípadné reklamácie vybavujeme v súlade s Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie sú vybavované písomne - poštou alebo emailom tovar je dodávaný v originálnom balení od výrobcu

Záruka

na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba. Záruka za nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Tovar je možné vrátiť do 14 pracovných dní bez udania dôvodu. Tovar však nesmie byť použitý a musí byť v pôvodnom neporušenom obale aj s etiketami!

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od odoslania objednávky našej firme telefonicky na tel.číslo 0950331240 alebo emailom na obuvjanel@gmail.com. Pokiaľ už vyplatil sumu za zakúpený tovar, bude mu vrátená celá čiastka na účet, z ktorého sa platba pripísala.

Odstúpenie objednávky zákazníka od kúpnej zmluvy:

Podľa zákona má právo zákazník odstúpiť od kúpnej zmluvy (v prípade zásielkového tovaru) do 14dní od prevzatia tovaru. 14 dňová lehota začína plynúť odo dňa prevzatia zásielky.Predávajúci upozorňuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru (typicky poštovné). 

V prípade , že si zákazník žiada v objednávke vyzdvihnutie tovaru priamo v predajni a neurobí tak do 4 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy ( objednávka ) má predávajúci právo odložený tovar vrátiť do predaja a stornovať objednávku zákazníka. 

V prípade, že sa rozhodnete tovar vrátiť : 

1. vopred nás kontaktujte 0950331240 alebo obuvjanel@gmail.com)

2. po dohode nám pošlite nepoužitý tovar zabalený a nepoškodený na adresu:

Lenka Zátorská

Horný Vadičov 559

023 45

3. Balík pošlite doporučene, nad čiastku 30€,ako poistený balík nie DOBIERKOU !

4. Po prevzatí takto vráteného tovaru Vám bude do 14 dní vrátená suma na Vami uvedené číslo bankového účtu.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z

    hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (najmä sa bude jednať o dámske pančuchové nohavice, dámske podkolienky a dámske silonové

    ponožky).

6. Tovar vyrobený na zakázku, tzn. presne podľa podkladov od zákazníka (meno, širšia alebo užšia zvrchová časť papučky ) sa nedá vymeniť ani vrátiť , nakoľko bol vyrobený na    

    mieru zákazníkovi. Dá sa reklamovať len prípadná výrobná vada výrobku.  

Záručné doklady

Pokiaľ výrobcom nebol dodaný k tovaru záručný list, ako daňový doklad platí faktúra vydaná na tento tovar.

 

 

 • Záverečné ustanovenia

  zavrieť

  1) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.7.2013.

  2) Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom však pre konkrétny kúpnu zmluvu sú platné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy.

  3) S ohľadom na mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov sa kupujúci s prípadnou sťažnosťou môže obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, a to najmä na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

  4) Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri
  .

 •  použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám. Predávajúci spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje